SMART SALES ASSISTANT WIS: BETER ADVIES VOOR UW KLANT

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ​

Onmiddellijke analyse van verzekeringsaanbiedingen:

In een paar klikken wordt een volledige analyse gegenereerd en worden de meest relevante elementen, sterke punten, zwakke punten belicht volgens het profiel van de cliënt voor wie de offerte is bedoeld.

Genereert automatisch argumenten om beter te kunnen adviseren:
U krijgt onmiddelijk de argumenten om uw cliënten en prospecten volledig en transparant advies kunt geven. De belangrijkste en meest relevante informatie wordt geselecteerd door de WIS-berekeningsmotor en algoritmen. 
Uitwisseling van studies:

De uitgevoerde studies kunnen met uw cliënt worden gedeeld, rechtstreeks op zijn smartphone, of via een chat, of per e-mail.  

Vragen van klanten beantwoorden:

De WIS-assistent bevat een krachtige zoekmachine, waarmee u de vraag van een klant over zijn huidig aanbod of het aanbod dat u voorstelt in een oogwenk en op betrouwbare wijze kunt beantwoorden. Met name voor uitbestede callcenters is deze functionaliteit zeer relevant, omdat zij het mogelijk maakt een goed kwaliteitsniveau van de gegevens antwoorden te waarborgen, alsook homogeniteit in het discours en de antwoorden op vragen die een goede technische deskundigheid vereisen.

Charbot Alfred:

De WIS-assistent integreert de Chatbot Alfred, die onmiddellijk het antwoord vindt op elke vraag over de door WIS geanalyseerde marktaanbiedingen.

Opname van studies:

De uitgevoerde studies kunnen worden bewaard. Dit maakt het mogelijk om ze terug te vinden tijdens een tweede interview, of om een verkoopgesprek van tevoren voor te bereiden.

Gebruikersrapportagemodule  :

Elke gebruiker beschikt over een rapportagemodule die hem een beeld geeft van zijn verkoopactiviteiten, zijn successen, de meest geanalyseerde aanbiedingen, enz.

Gecentraliseerde rapportage:

De verzamelde informatie wordt volledig teruggegeven aan de verzekeraars die klant zijn van de oplossing. Zo kunnen zij waardevolle informatie verkrijgen over de commerciële prestaties van hun netwerken.

Bijgewerkte informatie:

De informatie wrdt voortdurend bijgewerkt.

Gegevens toegangsmodus:

De toegang tot de WIS-assistent gebeurt in SAAS-modus, via een ergonomische interface. Er is geen ontwikkeling nodig om het in een distributienetwerk te implementeren.
Afhankelijk van de behoeften van de verzekeraar en de ontwikkelingsmiddelen kan de informatie via een API worden opgevraagd om gegevensintegratie in de bedrijfsapplicatie of de werkomgeving van de adviseur mogelijk te maken.

Responsief ontwerp:

De WIS-assistent wordt aangeboden in volledig responsieve design. Het is perfect geschikt voor gebruik op een tablet of desktop of in andere contexten zoals een digitale muur in een filiaal of op een interactieve terminal in ontvangstruimten.

Grafische aanpassing:

De interface kan worden geleverd in white label met de kleuren van de verzekeraar.

Prijsstelling:

De prijs van de WIS-assistent is afhankelijk van het aantal werknemers of verkooppunten dat is uitgerust en de producten die worden aangeboden. Voor meer details, gelieve ons te contacteren.