IS-Governance-FINAL

WIS, expert in de evaluatie en het beheer van financiële risico’s

Repetitieve schadegevallen of verschillende factoren zoals de instabiliteit van de markt en de vergrijzing van de bevolking hebben de facto financiële gevolgen voor de verzekeraars.

De experten van WIS meten de financiële impact van de risico’s en maken een schatting van de toekomstige evenementen die ermee verbonden zijn. Onze professionals in kansberekening en statistiek in verband met de verzekerinsproblematiek bieden specifieke diensten aan voor tussenkomsten op volgende terreinen:

Specifieke diensten

  • Wettelijke rapportage: een strategische uitdaging door de wijzigingen in de regelgeving, impliceert wettelijke rapportage en verantwoording afleggen aan regelgevende instanties met betrekking tot de activiteiten. Dossiers samenstellen, rapportagemodellen creëren, de verschillende activa van de verschillende afdelingen samenvoegen en deze automatiseren: WIS begeleidt alle bedrijven die deze activiteit van wettelijke rapportage wensen uit te besteden (QRT; Fast Close, Hard Close; Sigedis)
  • Reserving: optimaliseren van de posities van financiële blootstelling; samenvattende documenten; Ruling … WIS berekent uw financiële reserves via verschillende methodes en houdt zich voor u bezig met risk capital, risk requirement.
  • Pricing: ontwerp; harmonisatie; statistieken; winstgevendheid met betrekking tot uw producten. Wij doen het nodige om te weten welke garanties er moeten zijn en hoe deze te verlichten, om matrices op te stellen, om meer concurrentiële prijzen te realiseren
  • Modelling: modellering en kwantitatieve risicoanalyse van bepaalde periodes om de goede gezondheid van uw bedrijf naar voren te brengen

De impact van de rentabiliteit en solvabiliteit van ondernemingen waarderen

Onze tweeledige competentie Actuariaat / IT stelt ons in staat om al deze modellen waarvoor verschillende complexe formules nodig zijn gemakkelijk in uw problematiek te integreren.

Bij WIS, werken we aan de automatisering en de transparantie van documentatie. Dit maakt ons tot het meest moderne actuarieel kantoor op de markt om de winstgevendheid en de solvabiliteit van bedrijven te beoordelen. Hierbij, onder andere, de sterke punten van ons bedrijf:

  • Integratie van de tools in het informatiesysteem van bedrijven
  • Het gebruik van nieuwe technologieën voor betere prestaties
  • ROI georiënteerde pragmatische oplossingen
  • Een bewezen ervaring in het veld: Integratie en aanpassing van bestaande modellen Leven, Niet-Leven, EB; nauwe relatie met de financiële autoriteiten;
  • Kennis van actuariële software tools op de markt (Prophet, SAS, SAS DI…)